Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 16

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 16
SHB Đà Nẵng

Giá trị :€2920000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 1]

SHB Đà Nẵng

Hoa Xuan (Da Nang)

3 : 0

Long An
Long An

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 3]

Thời tiết:Có mây,+29°C,2m/s,SE wind,758mmhg,Độ ẩm:76%