Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 17

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 17
Đồng Nai

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 10]

Đồng Nai

Dong Nai (Bien Hoa)

0 : 0

Hòa Bình
Hòa Bình

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 8]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,1m/s,SSE wind,758mmhg,Độ ẩm:89%