Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 16

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 16
Đồng Tháp

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 9]

Đồng Tháp

San Van Dong Cao Lanh (Cao Lanh)

2 : 2

Huế
Huế

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 6]

Thời tiết:Trời âm u,+30°C,1m/s,SSE wind,756mmhg,Độ ẩm:82%