Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 18

VĐQG Việt Nam Vòng 18
Viettel FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 11]

Viettel FC

Hang Day Stadium

1 : 1

Bình Định
Bình Định

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 4]

Thời tiết:Có mây,26°C ,1m/s,NW wind,759mmhg,Độ ẩm:88%