Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 18

VĐQG Việt Nam Vòng 18
Thanh Hóa

Giá trị :€2370000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 6]

Thanh Hóa

My Dinh National Stadium

3 : 2

Bình Dương
Bình Dương

Giá trị :€2620000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 2]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,1m/s,E wind,758mmhg,Độ ẩm:91%