Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 3]

Toronto

BMO Field

2 : 3

New York City FC
New York City FC

Giá trị :€32100000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Thời tiết:Trời âm u,+12°C,2m/s,W wind,756mmhg,Độ ẩm:86%