Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Saint Louis City SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Saint Louis City SC

Citypark (St. Louis)

3 : 1

Chicago Fire
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 13]

Thời tiết:Không mây,+19°C,1m/s,SW wind,759mmhg,Độ ẩm:49%