Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Orlando City SC

Giá trị :€30130000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 12]

Orlando City SC

Exploria Stadium

1 : 2

Toronto
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 5]

Thời tiết:Trời âm u,22°C ,5m/s,E wind,767mmhg,Độ ẩm:71%