Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
New York City FC

Giá trị :€32100000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 8]

New York City FC

Yankee Stadium

2 : 1

Charlotte FC
Charlotte FC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

Thời tiết:Trời âm u,+11°C,3m/s,S wind,771mmhg,Độ ẩm:61%