Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Nashville SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 13]

Nashville SC

Geodis Park (Nashville)

2 : 0

Toronto
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 4]

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,1m/s,W wind,757mmhg,Độ ẩm:81%