Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
NY Red Bulls

Giá trị :€25380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 2]

NY Red Bulls

Red Bull Arena

1 : 1

Vancouver
Vancouver

Giá trị :€22300000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Thời tiết:Có mây,22°C ,6m/s,SSE wind,758mmhg,Độ ẩm:86%