Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
FC Cincinnati

Giá trị :€24980000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 2]

FC Cincinnati

TQL Stadium

1 : 0

Atlanta United FC
Atlanta United FC

Giá trị :€49380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 10]

Thời tiết:Trời âm u,20°C ,3m/s,N wind,756mmhg,Độ ẩm:76%