Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 8]

DC United

Audi Field

2 : 3

Orlando City SC
Orlando City SC

Giá trị :€30130000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Thời tiết:Không mây,+17°C,3m/s,W wind,761mmhg,Độ ẩm:28%