Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

DC United

Audi Field

1 : 4

NY Red Bulls
NY Red Bulls

Giá trị :€25380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 3]

Thời tiết:Trời âm u,+17°C,3m/s,N wind,755mmhg,Độ ẩm:89%