Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Chicago Fire

Soldier Field

0 : 1

Charlotte FC
Charlotte FC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 6]

Thời tiết:Có mây,+12°C,3m/s,N wind,759mmhg,Độ ẩm:68%