Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 13]

Chicago Fire

Soldier Field

0 : 0

Atlanta United FC
Atlanta United FC

Giá trị :€49380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Thời tiết:Trời âm u,21°C ,7m/s,S wind,760mmhg,Độ ẩm:75%