Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Charlotte FC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

Charlotte FC

Bank of America Stadium

3 : 2

Toronto
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Thời tiết:Không mây,+19°C,2m/s,W wind,765mmhg,Độ ẩm:29%