Hủy bỏ

VĐQG Tây Ban NhaVòng 33

VĐQG Tây Ban Nha Vòng 33
FC Barcelona

Giá trị :€878000000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Tây Ban Nha 2]

FC Barcelona

- : -

Valencia
Valencia

Giá trị :€227200000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Tây Ban Nha 8]