Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Wales (w) U16
Wales (w) U16

3 : 4

Paraguay (W) U16
Paraguay (W) U16