Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Wales (w) U16
Wales (w) U16

1 : 4

China U16 (W)
China U16 (W)