Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Vietnam (w) U16
Vietnam (w) U16

5 : 0

Botswana (W) U16
Botswana (W) U16