Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Uzbekistan (w) U18
Uzbekistan (w) U18

9 : 1

Turkmenistan U18 (W)
Turkmenistan U18 (W)