Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Uganda (W) U16
Uganda (W) U16

0 : 1

Wales (w) U16
Wales (w) U16