Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
USA U16 (W)
USA U16 (W)

8 : 0

Vietnam (w) U16
Vietnam (w) U16