Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
USA U16 (W)
USA U16 (W)

15 : 0

Botswana (W) U16
Botswana (W) U16