Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Turkmenistan U18 (W)
Turkmenistan U18 (W)

0 : 7

Iran (W) U18
Iran (W) U18