Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Turkey U18
Turkey U18

1 : 1

Saudi Arabia U18
Saudi Arabia U18