Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Turkey (w) U16
Turkey (w) U16

3 : 1

Vietnam (w) U16
Vietnam (w) U16