Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Turkey (w) U16
Turkey (w) U16

0 : 2

USA U16 (W)
USA U16 (W)