Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Turkey (w) U16
Turkey (w) U16

7 : 0

Botswana (W) U16
Botswana (W) U16