Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Tajikistan U18 (w)
Tajikistan U18 (w)

4 : 0

Turkmenistan U18 (W)
Turkmenistan U18 (W)