Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Tajikistan U18 (w)
Tajikistan U18 (w)

0 : 3

Kyrgyzstan (W) U18
Kyrgyzstan (W) U18