Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Slovakia U18
Slovakia U18

2 : 1

GuatemalaU18
GuatemalaU18