Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Saudi Arabia U18
Saudi Arabia U18

2 : 1

Jamaica U18
Jamaica U18