Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Saudi Arabia (W) U17
Saudi Arabia (W) U17

0 : 3

Guam  U17 (W)
Guam U17 (W)