Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Romania U16
Romania U16

3 : 0

Poland U16
Poland U16