Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Peru U20
Peru U20

3 : 2

Costa Rica U20
Costa Rica U20