Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Paraguay (W) U16
Paraguay (W) U16

7 : 0

Uganda (W) U16
Uganda (W) U16