Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Montenegro U16
Montenegro U16

1 : 0

North Macedonia U16
North Macedonia U16