Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Mexico U20 (W)
Mexico U20 (W)

10 : 1

Costa Rica U20 (W)
Costa Rica U20 (W)