Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Mexico (W)
Mexico (W)

Toyota Field (San Antonio)

0 : 2

Australia (W)
Australia (W)

Thời tiết:Có mây,+28°C,6m/s,E wind,750mmhg,Độ ẩm:65%