Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Mali U18
Mali U18

4 : 2

Saudi Arabia U18
Saudi Arabia U18