Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Jordan (w) U20
Jordan (w) U20

0 : 3

Lebanon U20 (W)
Lebanon U20 (W)