Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
GuatemalaU18
GuatemalaU18

2 : 2

Ecuador U18
Ecuador U18