Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Georgia (U16)(w)
Georgia (U16)(w)

5 : 2

Estonia U17 (W)
Estonia U17 (W)