Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Croatia U16
Croatia U16

2 : 3

Sweden U16
Sweden U16