Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Costa Rica (W)
Costa Rica (W)

2 : 1

Peru (W)
Peru (W)