Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Colombia (W)
Colombia (W)

3 : 0

Guatemala (W)
Guatemala (W)