Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
China U16 (W)
China U16 (W)

4 : 1

Uganda (W) U16
Uganda (W) U16