Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
China U16 (W)
China U16 (W)

1 : 2

Paraguay (W) U16
Paraguay (W) U16